Na počátku byla Táňa Fischerová

pátek 15. únor 2013 14:33

Vše začalo na prezidentských volbách 2013. Volby probíhaly vášnivě, ba i zuřivě. Lidé se dělili na tábory podle toho, jestli více fandili Knížeti nebo Zemanovi. Jediný, kdo byl úplně jiný, nemyslím tím vzhledem, byla Táňa Fischerová.

Již dávno všichni tušíme, že je něco v našín zemi špatně. V každých nových volbách se opakují podobné sliby. Volby proběhnou a vše jde dál ve starých kolejích, jen s jinými hlavami. 

Zvyšující se zadlužení, krize, inflace, nezaměstnanost a mnoho dalších jevů, se kterými nejsme spokojeni. Všichni cítíme, že je třeba něco udělat. Je třeba změnit od základu uspořádání celé společnosti.

Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, jak má nová společnost fungovat, co chceme a proč to chceme.

Jediný z kandidátů, který tohle pochopil je Táňa Fischerová. Ví, že nestačí jen bojovat proti korupci, přesouvat peníze, které nemáme do sociální sféry nebo vyměnit pár politiků. Je třeba postavit něco zcela nového. Přináší nové idee a vše má podložené projekty, které fungují v zahraničí nebo fungovaly i u nás.

Slušná, jemná a vytrvalá. nikdo ji však neslyší. Patrně si všichni myslí, že úspěšný politik musí nejprve pošpinit či zesměšnit ostatní, aby si ho lidé všimli.

Táňa to však nevzdává. Dále šíří tvůrčí myšlenky o nové společnosti, družstevnictví, kde život není o maximalizaci zisku, ale o spolupráci a vzájemném respektu. 

Myslíte, že je to utopie? Vše již ve světě funguje. Jen se o tom nedočtete v novinách ani to neuvidíte v televizi. Prosperující firmy, kde se spravedlivě dělí výnosy mezi zaměstnance, banky bez úroků, soběstačné komunity. To vše již tady je. Stačí se dívat a uvidíte.

Táňa Fischerová to nevzdává. A je stále více těch, kdo šíří tyto nové ideee nejen slovy ale i skutky. Jednou z takových skupin je Akademie soběstačnosti.

Dlouho se mluví o vládě lidu, o demokracii, kde si sami určíme, jak budeme žít.
Jsme však schopni tuto zodpovědnost přijmout? Možná bude jednodušší se nestarat o to, jak budeme žít a nechat to na ostatních, jako tomu bylo doposud.

Je to jen na nás. Můžeme volně projevit co chceme a prosadit to. Víme už, co chceme? Víme už, jak chceme žít? Víme už, co chceme vytvořit? Nebo budeme dál sedět u televize na nadávat na poměry?

Jiří Wagner

Jiří Wagner

Jiří Wagner

Alternativy života Tato slova pro mne znamenají sjednocení, či lépe řečeno hlubší pochopení různých názorů, směrů filosofií, duchovních hodnot a osobních postojů. Objevování lidství a porozumění jako základních hodnot života. V poslední době mne velmi oslovily myšlenky Táni Fischerové. Inspirovaly mne k hlubšímu zamyšlení nad základními principy fungování společnosti.

Jsem člověk,. Vystudoval jsem techniku, nyní již v důchodu, stále však pracuji. Ve volném čase se společně s mou ženou scházíme s přáteli . Oblíbili jsme si pravidelné posezení v čajovně. V tichém a poklidném prostředí z nás vyprchá shon tohoto světa. Pak jdeme domů obohaceni vzájemným setkáním.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora