Předčasné volby - jaké chceme mít politiky?

čtvrtek 5. září 2013 15:35

V osobním životě jsme si již zvykli přát si navzájem hodně zdraví, štěstí a lásky.
Za chvíli půjdeme do voleb. Co si budeme přát tam? Mnoho lidí si myslí, že v politice musí mít lidé tvrdé pěsti a široké lokty. Jinak to prý nejde. Myslíte si to také? Jak takoví lidé povedou naši zem? Jde to i jinak? 

Prosperita je u nás stále měřena mírou zisku. Zisk znamená brát víc než dávám. Takováto společnost nemůže prosperovat. Zamysleme se nad tím, kdo tento zisk zaplatí a jaké to má celkové důsledky.
Je třeba změnit základní motivaci společnosti. Hlavním motivem ať je hodně radosti, štěstí, lásky a porozumění - stejně jako si to přejeme v osobním životě. Zkusme to domyslet do všech důsledků.

Koho budeme volit?
Existují takoví lidé v reálném životě?
Takoví lidé již existují. Propagují a realizují lokální soběstačnost - není přece zapotřebí platit velkým společnostem tam, kde si stačíme sami. Propagují a realizují zaměstnanecké spoluvlastnictví firem, bezúročné banky (etické banky). Jejich ústředním motivem již není "Co z toho mám?, ale "Jak mohu pomoci?".
Zvažme si každý, jakou chceme mít společnost, jaké chceme mít zástupce v parlamentu a jednejme podle toho.

A jak žijeme my? Podporujeme lásku zdraví a štěstí, jak přejeme svým bližním? Podporujeme nezištnost? Nebo to považujeme za naivitu s tím, že slušnost nemá šanci?
Osobně si myslím, že láska, lidskost soucítění a nezištnost jsou hodnoty, které zastávali všichni velikáni, kterých si vážíme.
A naopak mnoho bohatých a úspěšných lidí, kteří jsou nám dáváni za příklad si ve skutečnosti nevážíme. Někde v koutku své duše cítíme, že to není ono.

Tak se nestyďme a přejme si, ať slušnost a nezištnost zvítězí. A také to podporujme.

Jiří Wagner

Jiří Wagner

Jiří Wagner

Alternativy života Tato slova pro mne znamenají sjednocení, či lépe řečeno hlubší pochopení různých názorů, směrů filosofií, duchovních hodnot a osobních postojů. Objevování lidství a porozumění jako základních hodnot života. V poslední době mne velmi oslovily myšlenky Táni Fischerové. Inspirovaly mne k hlubšímu zamyšlení nad základními principy fungování společnosti.

Jsem člověk,. Vystudoval jsem techniku, nyní již v důchodu, stále však pracuji. Ve volném čase se společně s mou ženou scházíme s přáteli . Oblíbili jsme si pravidelné posezení v čajovně. V tichém a poklidném prostředí z nás vyprchá shon tohoto světa. Pak jdeme domů obohaceni vzájemným setkáním.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora